PROJEKTUTVECKLING

VÄSTRA HAMNEN

Vision Västra hamnen

VISIONSBILDER

Byggklar mark

Vi vill att Västra Hamnen ska bli en attraktiv plats där alla vill leva, verka och bo. Vi planerar därför en mix av bostäder, kontor, kommersiella lokaler, service, sportanläggningar, upplevelser och grönområden för att skapa en stadsdel med liv och rörelse större delen av dygnet.

Vill du vara med och skapa en ny stadsdel vid havet, mitt i Hudiksvall.

Västra hamnen AB planerar för att under de kommande tio åren bygga 1 200 bostäder, först ut blir HSB. I den största delen av området pågår ett detaljplanearbete.– Det är en byggprocess över tio år och under tiden måste Västra hamnen leva. Vi vill aktivera hamnen så att Hudiksvallsborna får tillgång till den, säger Jon Larsgården. Nu pågår även planering för att anlägga ett grönområde på 12 000 kvadratmeter.


Västra hamnen planerar för att under de kommande tio åren bygga 1 200 bostäder, först ut blir HSB.

Planskiss Sportpark Västra Hamnen

Den nya aktivitetshallen kommer att rymma sex banor för padel samt butiksdel i anslutning till den allt mer populära idrotten. Utomhus ska det också bli tre padelbanor.  – Sveriges första flytande padelbana kommer att finnas i Västra hamnen. Den byggs på pontoner, säger Jon Larsgården. Padelanläggningen kommer att drivas av en lokal aktör.