Köpvillkor för Uthyrning av Konferenslokaler hos Västra Hamnen AB

1. Parter

  • Uthyrare: Västra Hamnen AB, om inte annat anges.
  • Hyrestagare: Kund som gör bokning.

2. Lokalbeskrivning

3. Boknings- och Hyrestid

  • Hyrestiden bestäms av hyrestagaren vid bokningstillfället.

4. Hyreskostnad och Betalningsvillkor

  • Hyreskostnaden beror på den bokade tidens längd och typ av lokal. Priser är 200,00 kr per halvtimme för konferenslokaler såsom Disponenten, Stabbläggaren, Paperplane by Sea, och Paperplane by Industry​​​​​​​​.
  • Betalning faktureras separat enligt Västra Hamnen AB:s betalningsvillkor.

5. Avbokningspolicy

6. Ansvar för Skador och Städning

  • Kostnader för skador direkt orsakade av Hyrestagaren samt för onormalt slitage eller när större städning/sanering krävs tillkommer på Hyrestagaren.

7. Användningsregler

  • Rökning är förbjuden i alla lokaler. Hyrestagaren förväntas följa normalt vett och skick.

8. Försäkring och Säkerhet

  • Västra Hamnen AB är försäkrad för sina lokaler. Hyrestagaren ansvarar för egen försäkring av person och utrustning.

9. Force Majeure

  • I händelse av oförutsedda omständigheter som ligger utanför parternas kontroll (såsom naturkatastrofer, krig, strejk, osv.) som hindrar uppfyllandet av detta avtal, ska ingen part hållas ansvarig.

10. Ändringar i Avtalet

  • Justeringar i avtalet kan göras beroende på önskemål och överenskommelse mellan parterna.
Rulla till toppen