Integritetspolicy för Västra Hamnen Holding AB

Senast uppdaterad 2023-11-16

1. Inledning

  • Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter som samlas in och behandlas av Västra Hamnen Holding AB i samband med uthyrning av konferenslokaler och andra tjänster.

2. Insamling av Personuppgifter

  • Västra Hamnen Holding AB samlar in personuppgifter som namn, kontaktinformation och betalningsinformation från kunder vid bokning av konferenslokaler och tjänster.

3. Användning av Personuppgifter

  • Insamlade personuppgifter används för att hantera bokningar, utföra tjänster, fakturera, samt för kundservice och marknadsföring, om så har godkänts av kunden.

4. Delning av Personuppgifter

  • Personuppgifter kan delas med samarbetspartners i syfte att utföra tjänster relaterade till bokningen, såsom catering. Västra Hamnen Holding AB säkerställer att dessa parter följer dataskyddslagar.

5. Säkerhet och Lagring

  • Personuppgifter skyddas genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och lagras endast så länge det är nödvändigt för de ändamål de samlades in för.

6. Rättigheter för den Registrerade

  • Individer har rätt att begära tillgång till, korrigering av, eller radering av sina personuppgifter. De har även rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av sina uppgifter och att begära dataportabilitet.

7. Ändringar i Integritetspolicyn

  • Denna policy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Västra Hamnen Holding AB:s webbplats.

8. Kontaktinformation

  • För frågor om denna integritetspolicy eller hantering av personuppgifter, kontakta Västra Hamnen Holding AB.
Rulla till toppen