En av Norrlands största detaljplaner har vunnit laga kraft

Den nya stadsdelen Västra Hamnen i Hudiksvall är ett av kommunens största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft. Det innebär att visionen om att skapa en ny modern och hållbar stadsdel precis vid havet, där alla vill leva, verka och bo, nu kan bli verklighet.

Efter flera års planarbete antogs detaljplanen i Hudiksvalls kommunfullmäktige den 19 juni 2023 och i januari i år vann planen laga kraft efter överklagande till Mark- och miljööverdomstolen i Nacka. Att detaljplanen vunnit laga kraft betyder att ett genomförande av planen kan inledas, med utbyggnad av gator och andra allmänna platser. Det innebär också att bygglov kan beviljas för ny- och ombyggnation i enlighet med planen. Arbetet på området planeras att inledas under våren med rivning och sanering av vissa befintliga industribyggnader. – Vi är väldigt glada över att detaljplanen äntligen vunnit laga kraft. I Västra Hamnen kommer vi att göra havet tillgängligt för alla och förlänga staden söderut. Hamnen i Hudiksvall har alltid haft stor betydelse för både staden och bygden. Att tillsammans med andra få möjlighet att skapa framtidens Hudiksvall just här känns fantastiskt, säger Jon Larsgården, en av delägarna i Västra Hamnen.
Den aktuella detaljplanen för Västra Hamnen i Hudiksvall innehåller grönområden, förskola, äldreboende, parkeringshus, bryggor, båtplatser, promenadstråk, attraktiva bostäder och kommersiell yta för handel, kultur och arbetsplatser. En plats för boende, arbete, kultur och rekreation, som ger liv och rörelse i stadsdelen under större delen av dygnet. Fastigheten består av totalt 250 000 kvm exploateringsbar mark, 700 000 kvm hav och ca 30 000 kvm förvaltade lokaler. Fullt utbyggd ska stadsdelen rymma ca 1 000 bostäder och lokaler motsvarande ca 150 000 BTA.

– Hudiksvall är en stad i tillväxt med stor utvecklingspotential. Företagen i kommunen behöver anställa, nya företag etablerar sig och kommunen vill växa och bli fler. Då behövs attraktiva bostäder och trevliga livsmiljöer och det kommer vi att skapa här. Vi ser fram mot att få sätta spaden i marken och det är med stolthet vi nu kan påbörja omvandlingen. Alla inblandade har gjort ett riktigt bra jobb och vi är väl förberedda inför genomförandet. Tillsammans kommer vi skapa nya förutsättningar för Hudiksvall, säger Jonas Andersson, projektledare och delägare ProNordic AB.
Västra Hamnen Holding AB ägs gemensamt av Jon Larsgården Holding AB i Hudiksvall och ProNordic AB i Uppsala.
Västra Hamnen Holding AB
Jon Larsgården, Jonas Andersson, Fredrik Söderberg och Kalle Larsgården

Rulla till toppen