PRESSMEDDELANDE 28 MARS 2022

Strategisk inriktning för nya stadsdelen Västra Hamnen antagen

Idag den 28 mars 2022 antogs planprogrammet för Västra Hamnen i Hudiksvalls kommunfullmäktige. Vi välkomnar den strategiska inriktningen för den nya stadsdelen och dess betydelse för Hudiksvalls framtida utveckling. Planprogrammet är vägledande vid områdets pågående detaljplanering.

Västra Hamnen Hudiksvall - Trädgårdsstaden

Syftet med planprogrammet är att ge strategisk vägvisning för Västra Hamnens utveckling, som tillsammans med Kattvikskajen, blir Hudiksvalls nya stadsdel. Längst i norr kommer området att planeras som Hamnstad med stadskvarter i skala som angränsande kvarter på Kattvikskajen. Vid Håstaholmens brofäste på fastlandet utvecklas en centrumdel med plats för förskola, möjligt vård- och omsorgsboende, kontor, centrumhandel, restauranger och ett parkeringshus. En marina där de boende kan ha sin båtplats och gästhamn för den som vill handla i centrum eller njuta en bit mat planeras också. Det blir en tillgång för de som redan bor i Västra Hamnens närhet. Här skapas också fler kommersiella lokaler så att Hudiksvalls företag kan växa och skapa jobb. Längre söderut, framför befintlig bebyggelse, växer en trädgårdsstad fram. Underbara stadsradhus och villor ett stenkast från havet. 

– Antagandet av planprogrammet för Västra Hamnen utgör en strategiskt viktig milstolpe i Hudiksvalls utveckling. I hamnen skapas nu en attraktiv stadsdel för Hudiksvallsborna, säger Jon Larsgården, Västra Hamnen Lokaler AB, en av markägarna i Västra Hamnen. 

Västra Hamnen är ett stort område med många komplexa frågor som behövt utredas och synliggöras tidigt i processen och samlat för hela området. Genom programmet har de frågorna till stor del fått sina svar på en övergripande nivå. Stadsdelen ligger mellan havet och järnvägen och anpassas för att kunna byggas på rätt sätt på platsen. En av de viktigaste aspekterna är kontakten med havet. Det blir en kajpromenad längs havet och olika inslag av grön struktur och platser för rekreation. Områdets första pågående detaljplan avslutas i söder med en aktivitetspark som tillför värde till Hudiksvallsborna. 

– När man står med båda fötterna i gruset i den gamla hamnen och tänker på kajpromenaden, grönytor och det utbud som kommer att skapas här så förstår man hur detta kommer att bidra till Hudiksvalls attraktivitet, säger Göran Brocknäs, COO ProNordic AB, en av delägarna i projektet. 

Nu pågår arbetet med den första detaljplanen på landsidan. Här förfinas detaljerna och stadsdelen tar sin form. Framåt sommaren är bilden tydlig om hur stadsdelen kan se ut i samband med att planen ställs ut på samråd.

 

Rulla till toppen