Västra Hamnen – en ny stadsdel med havet som granne i Hudiksvall

– Hudiksvall är en stad i tillväxt med stor utvecklingspotential, säger Jon Larsgården. Företagen i kommunen behöver anställa, nya företag etablerar sig och kommunen vill växa och bli fler. Då behövs attraktiva bostäder och trevliga livsmiljöer och det kommer vi att skapa här. Hamnen i Hudiksvall har alltid haft stor betydelse för staden och bygden. Att tillsammans med andra få möjlighet att skapa framtidens Hudiksvall just här känns fantastiskt!

Jon Larsgården

Jon Larsgården Holding AB

Västra Hamnen - en ny stadsdel med havet som granne i Hudiksvall

Vision Västra hamnen

Västra Hamnen Holding AB köper fastigheterna Håstaholmen Åvik 26:14, 26:16 och 26:22 i Hudiksvall. Visionen är att utveckla en modern och hållbar stadsdel med en mix av bostäder, kontor, kommersiella lokaler, handel, vård, skola, service och grönområden som får staden att leva större delen av dygnet. En plats där alla vill leva, verka och bo, hela livet får plats och drömmar blir till verklighet.  

I och med utvecklingen av Västra Hamnen förlängs staden Hudiksvall söderut och dess unika läge vid havet tas tillvara. Fastigheten består av 250 000 kvm exploateringsbar mark, 700 000 kvm hav och ca 30 000 kvm förvaltade lokaler. Här planeras för lägenheter, villor, kontor, butiker, serviceinrättningar, förskola/skola, sportanläggningar och grönområden. Dessutom finns möjlighet att skapa en modern hamnmiljö med restauranger, kulturupplevelser, bryggor, båtplatser och fina promenadstråk. 

Fullt utbyggd ska Västra Hamnen rymma närmare 1200 bostäder och 1000 nya arbetsplatser, förutom alla de verksamheter som redan finns på området och aktiviteter kring dem. 

– Hudiksvall är en stad i tillväxt med stor utvecklingspotential, säger Jon Larsgården. Företagen i kommunen behöver anställa, nya företag etablerar sig och kommunen vill växa och bli fler. Då behövs attraktiva bostäder och trevliga livsmiljöer och det kommer vi att skapa här. Hamnen i Hudiksvall har alltid haft stor betydelse för staden och bygden. Att tillsammans med andra få möjlighet att skapa framtidens Hudiksvall just här känns fantastiskt!

Västra Hamnen Holding AB ägs gemensamt av Jon Larsgården Holding AB i Hudiksvall och ProNordic AB i Uppsala. Inom kort påbörjas arbetet med att utveckla delar av området inför framtiden. Planerad byggstart är under 2021.

Låter detta intressant? Kontakta oss för mer information. 

Rulla till toppen