Västra Hamnen Hudiksvall Vision

En ny aktivitetshall med trettio kontor och restaurang ska bli ett skyltfönster för Havsläge Hudiksvall och för vad Västra hamnen AB vill göra på Håstaholmen.

Vision Västra hamnen

En ny aktivitetshall med trettio kontor och restaurang ska bli ett skyltfönster för Havsläge Hudiksvall och för vad Västra hamnen AB vill göra på Håstaholmen.

– Det blir ett startskott och ett skyltfönster för oss, säger projektledare Jon Larsgården.


Bygglovet för aktivitetshallen är inlämnat och byggstarten är planerad till i vår, när tjälen har släppt. Samtidigt pågår arbetet med ett bygglov för att göra om fasaden på den befintliga stora vita byggnaden längst ut på Håstaholmen. Aktivitetshallen blir lika stor som den befintliga idrottshallen på Håstaholmen. Utvändigt tänker sig Västra hamnen AB att snygga upp och strukturera för gående och bilister.


Gång- och cykelvägen
 över till holmen ska renoveras och förses med belysta räcken. Gräsytor och parkeringar ska anläggas för att få en inbjudande entré till aktivitetshallen och den befintliga idrottshallen.

– Vi passar på att ta ett större grepp utvändigt, säger projektledare Jon Larsgården, som också är delägare i Västra hamnen AB som tidigare i år köpte det före detta sågverksområdet i hamnen av KB Håstaholmen. Till jul kommer bolaget att resa Hudiksvalls största julgran och till nästa vinter ska en isbana anläggas utomhus.

Västra hamnen AB planerar för att under de kommande tio åren bygga 1 200 bostäder, först ut blir HSB, och tusen arbetsplatser på det före detta sågverksområdet med Kattvikskajen som närmaste granne. I den för området största delen pågår än så länge ett detaljplanearbete.

– Det är en byggprocess över tio år och under tiden måste Västra hamnen leva. Vi vill aktivera hamnen så att Hudiksvallsborna får tillgång till den, säger Jon Larsgården. I det perspektivet pågår också planering för att ganska snart i södra delen anlägga ett grönområde på 12 000 kvadratmeter, där sågverket tidigare hade barktipp.

– Om coronan gör det möjligt vill vi gärna arrangera en stor festival till sommaren, säger Jon Larsgården. Den nu gällande detaljplanen gör det alltså möjligt att ansöka om bygglov på holmen för kontor och idrott.

Den nya aktivitetshallen kommer att rymma sex banor för padel samt butiksdel i anslutning till den allt mer populära idrotten. – På sikt ser vi det inte som en överetablering av padel i Hudik. Det är så pass högt tryck på marknaden redan idag och sporten får allt fler utövare, säger Jon Larsgården.

Utomhus ska det också bli tre padelbanor. – Sveriges första flytande padelbana kommer att finnas i Västra hamnen. Den byggs på pontoner, säger Jon Larsgården. Padelanläggningen kommer att drivas av en lokal aktör. I ansökan om bygglov finns också en restaurang inplanerad.– Vi vill göra en konferensdel med möjlighet för konferenser och utställningslokaler för Havsläge Hudiksvall, säger Jon Larsgården.

Aktivitetshallen var ursprungligen tänkt att ligga lägre västerut på området. Genom att placera den intill den befintliga idrottshallen på holmen finns möjligheten att samutnyttja de båda hallarna förklarar projektledaren. Byggstart är alltså oklar, men är tänkt att ske under våren. Byggtiden för aktivitetshallen är planerad till att ta nio-tio månader i anspråk.

Med utsikt norrut mot Hudiksvalls centrum ska den nya byggnaden inrymma ett trettiotal kontor. Företaget har redan hyrt ut alla kontor i H-huset och bedömer att det finns behov av kontorslokaler.

– I och med coronan så vill folk ha sin bas hemma i Hudiksvall och det ökar efterfrågan på kontor i Hudiksvall, säger Jon Larsgården.

Text Torbjörn Ingvarsson, Hudiksvalls Tidning 2020-11-13

Planskiss Sportpark Västra Hamnen
Rulla till toppen