Västra Hamnen Hudiksvall
En ny stadsdel växer fram
En plats med ett unikt läge precis vid havet mitt i Hudiksvall.
Är du intresserad av byggklar mark?
Föregående
Nästa

Västra Hamnen – med havet som närmsta granne

Nu växer en ny stadsdel fram i Hudiksvall – Västra Hamnen. En fantastisk plats med ett unikt läge precis vid havet. Här planeras för attraktiva bostäder, moderna kontor, en hamn med bryggor och båtplatser, butiker, restauranger, kultur, skolor, service, vårdboende, sportanläggningar och grönområden. En bra mix som skapar en stadsdel med liv och rörelse större delen av dygnet.

Vår vision är att skapa en modern och hållbar stadsdel i Hudiksvall där alla vill leva, verka och bo. Där hela livet får plats och drömmar blir till verklighet.

Personal Västra Hamnen
Mattias, Kalle, Kristin och Jon, Västra Hamnen Holding AB.

Vår vision är att skapa en modern och hållbar stadsdel i Hudiksvall där alla vill leva, verka och bo. Där hela livet får plats och drömmar blir till verklighet.

Visionsskiss Västra Hamnen Hudiksvall 2020.09.29

Vision Västra hamnen

Vi vill att Västra Hamnen ska bli en attraktiv plats där alla vill leva, verka och bo.

Västra Hamnen

Följ oss på instagram #vastrahamnenhudiksvall

Copyright © 2020  Västra Hamnen Holding AB. All rights reserved.